Sprawności BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju *

 1. Zna kilka kolęd i pieśni harcerskich.
 2. Spełnił w adwencie kilka dobrych uczynków i podjął osobiste postanowienia.
 3. Poznał przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jakimi drogami dociera ono do Polski.
 4. Wykonał kartkę ze świątecznymi życzeniami, podarowałem ją lub wysłałem do innej osoby.
 5. Zna i przedstawi tradycje bożonarodzeniowe oraz weźmie udział w wigilii harcerskiej.
 6. Pomoże w zorganizowaniu w swoim domu Świąt Bożego Narodzenia.
 7. Uczestniczył w swoim środowisku w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w szkole, w parafii).

Opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju**

 1. Zapoznał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedzi samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju.
 3. Przyniesie Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapozna rodzinę z jego ideą. Wyśle kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi najbliższym.
 4. Zorganizuje wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju.

Zwiastun Betlejemskiego Światła Pokoju***

 1. Zorganizował udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju okolicznym kościołom, urzędom miejskim i chętnym ludziom.
 2. Zapoznał zaprzyjaźnioną drużynę lub mieszkańców swojej miejscowości z przesłaniem i tradycją Betlejemskiego Światła Pokoju.
 3. Wspólnie z drużyną zorganizował wigilię dla osób samotnych, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju (można wykorzystać parafialne spotkania wigilijne tego typu).
 4. W okresie Świat Bożego Narodzenia odwiedził samotną osobę z sąsiedztwa, przekazując jej Betlejemskie Światło Pokoju (jeżeli jest to możliwe, w porozumieniu z rodziną, można zaprosić tę osobę na wigilię).